Kjære medlem!

 Vi er pålagt stengt  

Vi vil fortsette å gi kompensasjon til de som ønsker det, men dette er et aktivt valg du selv må ta. Vi håper å komme oss igjennom denne perioden uten for mange utmeldinger og frys, vi er ikke et konsern, men et privateid selskap som merker tapet direkte på driften. Det er tøffe tak, men takket være dere gir vi fortsatt full gass.

Nedunder vil du finne 4 muligheter for kompensasjon. Sett kryss for ditt ønske om kompensasjon. 

Behandlingsavdelingen vår holder åpent. 

 

 Kryss av kun 1 kompensasjonsmulighet i skjemaet. 

Skjema for ønske om kompensasjon