Har driftsavtale med Røyken kommune

Utdannet fysioterapeut fra Hanze Hogeschool Groningen, Nederland. 

Idrettårsstudium, Nord Universitet

Bevegelsesvitenskap, NTNU 

Online booking